Dánsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o kultúrnych a umeleckých vzťahoch medzi Československou republikou a Dánskym kráľovstvom
(Kodaň, 12. 5. 1937; platí bez obmedzenia)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Memorandum o rozvoji dvojstranných vzťahov v oblasti vedy a techniky medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom výskumu a informačných technológií Dánskeho kráľovstva
(Bratislava, 7. 5. 1997; platí bez obmedzenia)

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku