Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika

08.02.2010

     Do konca apríla 2010 majú učitelia možnosť prihlásiť sa do druhého kola projektu financovaného zo štrukturálnych fondov s názvom „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika". Cieľom projektu, ktorého riešiteľom je Štátny pedagogický ústav, je zabezpečiť moderné vzdelávanie pre učiteľov informatiky a informatickej výchovy podporenej digitálnymi technológiami.
     V súčasnosti sa v ňom vzdeláva 849 učiteľov (116 v rámci Bratislavského kraja, 733 z ostatných krajov Slovenska). Hlavné aktivity sú zamerané nielen na vzdelávanie učiteľov 1. stupňa v oblasti informatika a informatická výchova, ale aj nekvalifikovaných učiteľov 2. stupňa ZŠ a SŠ a ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných pedagógov  týchto predmetov.
     Projekt okrem študijnej literatúry zabezpečuje taktiež dodávku technického zariadenia pre frekventantov. Doteraz bolo študujúcim učiteľom odovzdaných 846 notebookov, USB kľúče a 844 dataprojektorov. Túto techniku môžu učitelia využívať okrem vyučovania informatiky a informatickej výchovy aj v ďalších predmetoch, čo umožní rozvíjať informačné kompetencie žiakov a študentov.
     Podrobné informácie o projekte je možné nájsť na www.statpedu.sk (v časti dokumenty / projekty / ESF) alebo www.dvui.ccv.upjs.sk. Na tejto webovej stránke sa budú môcť záujemcovia od začiatku apríla online prihlasovať do realizácie druhého kola  projektu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku