Ďalšie informácie


Podrobné informácie o systéme duálneho vzdelávania

www.dualnysystem.sk
 

Informácie o ponuke vytvorených učebných miest pre systém duálneho vzdelávania na školský rok 2018/2019

www.potrebyovp.sk
 

Nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách

www.profsme.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku