Ďalšie informácie


Podrobné informácie o systéme duálneho vzdelávania

www.dualnysystem.sk
 

Informácie o ponuke vytvorených učebných miest pre systém duálneho vzdelávania na školský rok 2020/2021

www.potrebyovp.sk
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku