Ďalšia príležitosť ako podporiť zanietenosť a motiváciu školských knihovníkov

  • Dátum: 20.04.2015
     Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera sa vo štvrtok 7. mája 2015 uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave 9. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Je určená predovšetkým školským knihovníkom, riaditeľom základných a stredných škôl a ostatnej pedagogickej verejnosti.
     Cieľom medzinárodnej konferencie je charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti školských knižníc, odovzdať si praxou overené dobré skúsenosti, vzájomne sa obohatiť o nové podnetné informácie a prehĺbiť úspešnú spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi z pedagogickej a knihovníckej oblasti. Záujemcovia sa môžu na konferenciu prihlásiť do 28. apríla 2015.
     Medzinárodná konferencia bude prezentovať súčasný stav školských knižníc v základných a stredných školách, najúspešnejšie projekty na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a informačnej výchovy a takisto aj moderné knižničné podujatia zamerané na podporu čítania žiakov.
     Súčasťou medzinárodnej konferencie bude aj ocenenie víťazov 10. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc.
     Organizátorom medzinárodnej konferencie je Slovenská pedagogická knižnica, ktorá odborne a metodicky riadi sieť školských knižníc. Bližšie informácie o podujatí nájdete na stránke www.spgk.sk v časti Aktuality.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku