Ďalší ročník programu Enviroprojekt

03.03.2009

     Z výzvy programu Enviroprojekt 2009 môžu byť aj tento rok podporené aktivity škôl, ale aj neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií. Program je určený na financovanie projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania.
     Žiadatelia sa o podporu uchádzajú v dvoch kategóriach: A - návrh vlastného environmentálneho programu školy, B - spracovanie tém v metodických a učebných materiáloch a pomôckach na zabezpečenie realizácie udržateľného rozvoja. Aktivity projektov majú byť naplánované na 1. 5. až 31. 12. 2009.
     Na vypracované projekty s celoslovenskou pôsobnosťou môžu žiadatelia získať až 8 000 eur, projekty s miestnou a regionálnou pôsobnosťou budú podporené sumou max. 2 600 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 14. apríla 2009. Viac informácií.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku