Ďakovné listy ministerky školstva stredoškolským učiteľkám za podporu študentských časopisov

     Na 24. ročníku novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero, ktorá sa uskutočnila 20. a 21. apríla vo Zvolene, boli tradične ocenení aj pedagógovia, ktorí dlhodobo a tvorivo podporujú rozvoj školských médií.
     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová udelila na návrh odbornej poroty Ďakovné listy PaedDr. Oľge Sobotkovej, ktorá v rokoch  2002 až 2015 (kým neodišla do dôchodku)  koordinovala časopis Spod Gupne vychádzajúci na Gymnáziu Františka Švantnera v Novej Bani (pre chorobu sa na záverečnom vyhodnotení nemohla zúčastniť, cenu za ňu prevzali študenti - redaktori časopisu). 
     Druhou ocenenou bola Mgr. Renáta Bočkayová, ktorá na Strednej zdravotníckej škole M. Hattalu v Dolnom Kubíne napomáha redakčnej rade časopisu Uzlík od roku 2000. Ešte predtým dva roky koordinovala časopis Škola na Strednej poľnohospodárskej škole v Kežmarku. Pred vysokou školou bola sama ako tretiačka a štvrtáčka na Gymnáziu v Kežmarku šéfredaktorkou stredoškolského časopisu Stretnutia. Rozhodovala sa medzi láskou k deťom spojenou s učiteľským povolaním a žurnalistikou – a ako učiteľka robí oboje.
     Tretia ocenená Ing. Jarmila Matelová sedem rokov metodicky pomáha redakčnej rade časopisu Sibírčan One (aktuálne premenovaný na Energo Times), ktorý vychádza na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave. Ako sama obrazne s úsmevom povedala, školský časopis je jej  prvé dieťa. Druhé dve – dvojičky, sa jej narodili 4. apríla 2018. 
     Ceny za významný pedagogický prínos k rozvoju študentskej tlače sa na Štúrovom pere udeľujú od roku 1998. Doteraz ich získalo 37 pedagógov./Foto: Lenka Malovcová/

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky