D. Bútora: Po zameraní sa na zvyšovanie kapacít materských škôl v najurgentnejších okresoch môže odteraz žiadať o prostriedky z plánu obnovy celé Slovensko

Rezort školstva uskutočnil plánovanú aktualizáciu vyhlásenej výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl. Týka sa najmä rozšírenia oprávnených lokalít na celé územie Slovenska, odstránenia limitov pre obstaranie nehnuteľností či zvýšenia celkovej alokácie vyčlenenej na výzvu.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora

Pôvodne bola výzva vyhlásená len pre žiadateľov z oprávnených lokalít, pričom pri stanovení oprávnenosti vychádzal rezort primárne z počtu nezaškolených detí v predprimárnom veku, t. j. tri až päť rokov. Rozhodujúcim údajom pre oprávnenosť v rámci výzvy bol údaj o počte detí, ktoré by museli navštevovať materskú školu, aby bola v súlade s cieľmi stanovenými v Pláne obnovy a odolnosti SR dosiahnutá miera zaškolenosti 82 % v prípade troj a štvorročných detí a 95 % v prípade päťročných detí. Okresy, v ktorých by bolo potrebné zaškoliť viac ako 20 detí na dosiahnutie danej miery zaškolenosti na úrovni obcí, boli vyhodnotené ako okresy s akútnou situáciou a tieto boli zaradené na zoznam oprávnených lokalít.

Vďaka tejto aktualizácii sa môžu odteraz do výzvy zapojiť žiadatelia z celého územia Slovenska, to znamená zo všetkých 79 okresov,“ uviedol minister školstva Daniel Bútora. Aktualizácia bola pripravená v spolupráci s predstaviteľmi samospráv, ktoré dosiaľ neboli oprávnené podať žiadosť, avšak v ktorých vzhľadom na výstavbu rodinných domov a bytov pre mladé rodiny vznikne v blízkej budúcnosti potreba výstavby predškolskej infraštruktúry. Týmto spôsobom preukázal rezort schopnosť reagovať rýchlo a flexibilne na požiadavky samospráv a zabrániť tak nedostatku miest v materských školách ešte pred vzniknutím problému. Odstránením limitov na obstaranie nehnuteľností im zároveň umožňuje nielen samotnú výstavbu, ale aj nákup takmer hotových priestorov, v ktorých môžu zriaďovať nové materské školy.

Viaceré samosprávy sú podľa dostupných informácií pripravené začať s výstavbou materských škôl ihneď, avšak z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov, vysokých úrokových sadzieb a nemožnosti čerpať prostriedky z iných podporných mechanizmov nedisponovali potrebnými financiami. „Vďaka prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré rezort poskytuje vo výške 100 % oprávnených výdavkov nenávratným spôsobom, t. j. bez spoluúčasti žiadateľa, môžu odteraz všetky samosprávy z celého Slovensko úspešne realizovať svoje projekty,“ zdôraznil minister.

Oprávnení žiadať sú aj cirkevní a súkromní zriaďovatelia materských škôl, ktorí v rámci svojho projektu vybudujú minimálne 10 nových kapacít materských škôl.

Spolu s úpravou oprávneného územia navýšilo ministerstvo školstva v rámci aktualizácie výzvy aj jej alokáciu o 12 550 000 EUR, a to na súčasných 82 550 000 EUR, vrátane DPH. V ďalších etapách je rezort pripravený vyčleniť na tento účel až o 71 450 000 EUR viac s cieľom zaručiť kvalitné a dostupné predprimárne vzdelávanie pre všetky deti na Slovensku.

K aktualizácii výzvy prebiehajú v týchto dňoch informačné semináre vo všetkých krajských mestách, o ktorých rezort školstva informoval jednotlivé samosprávy. Ministerstvo súbežne spolupracuje na poskytovaní informácií pre všetkých oprávnených žiadateľov aj s regionálnymi koordinátormi Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA).

Celé video si môžete pozrieť TU


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky