Cyprus

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky
(Nikózia, 16. 4. 1961; platí bez obmedzenia od 16. 4. 1971)

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky
(Praha, 13. 11. 1965; platí bez obmedzenia od 13. 11. 1965)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku