CVTI SR v spolupráci s BIC Bratislava pripravuje workshop pre inovatívnych malých a stredných podnikateľov

  • Dátum: 04.04.2017
     V rámci programu Horizont 2020 je nástroj určený pre malé a stredné podniky (SME Instrument), vďaka ktorému možno podporiť inovácie tých ambicióznych.  Aktuálne sa o tejto forme podpory, tvorbe návrhov projektov, ale i úspešných príbehoch bude diskutovať v CVTI SR, ktoré zastrešuje sieť národných kontaktných bodov H2020. 
     Nástroj pre MSP, takzvaný SME Instrument, funguje ako súčasť programu Horizont 2020 od jeho začiatkov. Cieľom je podporiť malé a stredné podniky, ktoré majú inovačný potenciál. Pomôcť sa im má predovšetkým s finančne náročnými úvodnými ako vedeckými, tak i business aktivitami a následnou komercializáciou ich výsledkov do súkromného sektora.   
     Národný deň k Nástroju pre MSP v H2020 sa uskutoční 16. mája 2017 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), kde pôsobí i Kancelária národných kontaktných bodov pre Horizont 2020.
     O SME Instruments sa bude hovoriť v dvoch rovinách. Priblíži sa jeho fungovanie, výsledky, ale aj konkrétna podpora, ktorú môžu firmy získať. Na druhej strane sa predstavia hlavní aktéri schémy, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov a prinesú i určité odporúčania.
     Podujatie, vo forme workshopu, bude zamerané na predstavenie základov fungovania SME Instrument a  na výsledky, ktoré dosiahli slovenské či európske firmy. Diskusiu chce vyvolať aj k otázke takzvaného koučingu od inovačných manažérov a celkovému rozsahu podpory zo strany tejto schémy Európskou komisiou,  ako aj možnosti štátnej podpory.
     Za inovačných expertov sa predstaví Ivan FILUS z BIC Bratislava a zároveň národný kontaktný bod pre oblasť Inovácií v malých a stredných podnikoch v programe H2020.  Príbehy úspešných podnikov odprezentujú Pavol MIŠKOVSKÝ zo SAFTRA Photonics s.r.o. a Matej URAM z  Business R-DAS s.r.o..
     SAFTRA Photonics s.r.o. vo svojom projekte NanoScreen vyvíja čip na detekciu konkrétnych organických zlúčenín produkovaných ľudskou činnosťou, prispievajúcich k zhoršovaniu životného prostredia. Business R-DAS s.r.o. s OneCard predstaví originálnu microSD kartu.  
     Podujatie organizuje Kancelária národných kontaktných bodov s podporou MŠVVaŠ SR, Enterprise Europe Network v zastúpení BIC Bratislava a Európskej komisie.
     Viac informácií o programe workshopu, vrátanie registračného formulára na podujatie, je dostupných na oficiálnej webovej stránke  H2020.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku