CVTI SR uspelo vo výberovej procedúre na rok 2020 v rámci programu Erasmus+

  • Dátum: 07.09.2020

V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu – Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá – bol Centru vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) schválený grant na realizáciu projektu „Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive industry“ (DRIVEN).

Environmentálne a klimatické výzvy sú témami v mnohých oblastiach života. Projekt sleduje environmentálne výzvy v oblasti automobilového priemyslu a potreby zmien v tomto sektore. Projekt v hodnote 371 385 eur schválila SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

„Automobilový priemysel je kľúčovým sektorom nielen v Slovenskej republike, preto je nevyhnutné preniesť potreby tohto odvetvia aj do vzdelávania a prípravy pracovníkov. Ambíciou projektu je teda prispieť k vybudovaniu vzdelanej skupiny ľudí schopných aktívnym prístupom docieliť proces zlepšovania procesov pri výrobe vozidiel, ktoré budú mať menej negatívny vplyv na životné prostredie,“ konkretizuje Anna Krivjanská z Odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR.

Projekt by mal svojím obsahom a zameraním na kombináciu automobilového priemyslu a vyššie vzdelávanie pre ekologické a obehové hospodárstvo zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu ľudí, ktorí budú aj vďaka z projektu financovaným školeniam schopní prispieť k ekologickým cieľom v automobilovom priemysle.

„Vo svetle novej pandemickej krízy sa oslabením tejto vlajkovej lode ekonomiky preukázal najväčší význam automobilového priemyslu, ako zamestnávateľa a kľúčového komponentu hospodárstva, ktorého oživenie a prispôsobovanie novým spoločenským a environmentálnym požiadavkám bude v nasledujúcich rokoch veľmi dôležité. Priority projektu sú definované berúc do úvahy environmentálne potreby pri príprave mladých ľudí pre priemysel,“ uzatvára v súvislosti s projektom A. Krivjanská.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku