CVTI SR sa zapojilo do projektu na podporu malých a stredných podnikov

26.02.2020

     Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) bude pomáhať vyhľadávať zahraničných partnerov na spoluprácu, organizovať kooperačné podujatia a poskytovať cielenú inovačnú podporu v oblasti napríklad prístupu k financovaniu výskumu a vývoja. Tieto služby má poskytovať ako súčasť slovenského konzorcia celoeurópskej siete na podporu malého a stredného podnikania Enterprise Europe Network (EEN).    
     Slovenské konzorcium európskej siete Enterprise Europe Network tvorí päť partnerov na čele s BIC Bratislava spol. s r.o. Ďalšími členmi sú Slovak Business Agency (SBA), Slovenská obchodná a priemyselná komora a Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (RPIC Prešov). Centrum vedecko-technických informácií SR je najnovším, piatym partnerom od januára tohto roka.
     „CVTI SR zo svojej pozície poskytuje v rámci siete EEN služby, ako sú vyhľadávanie partnerstiev, špecializované poradenstvo a inovačná podpora. Konkrétne je to organizácia informačných podujatí na témy súvisiace s internacionalizáciou, ako sú napríklad účasť v programe Horizont 2020 či práva duševného vlastníctva. Ďalej je to vyhľadávanie zahraničných partnerov na obchodnú, technologickú alebo výskumnú spoluprácu, či organizácia kooperačných partnerských podujatí a misií. Rovnako tak budeme našim klientom poskytovať poradenstvo a inovačnú podporu v oblasti prístupu k financovaniu výskumu a vývoja cez Rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 či transferu technológií. Všeobecne máme poskytovať také služby, ktoré sú cielené na rast a realizáciu inovácií klientov,“ konkretizuje Lucia Dávidová z CVTI SR.
     Celoeurópska sieť Enterprise Europe Network je financovaná z Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (COSME). Založená bola vo februári 2008 na základe iniciatívy Európskej komisie a predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami.
     Enterprise Europe Network združuje viac ako 600 organizácií s 3 000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách. Partnerské organizácie po celom svete predstavujú obchodné a priemyselné komory, technologické centrá či výskumné inštitúcie. Klientmi siete nie sú len malé a stredné podniky, ale aj univerzity či výskumné inštitúcie so záujmom o zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce.
     CVTI SR vstupom do projektu siete Enterprise Europe Network obohacuje svoje spektrum poskytovaných služieb o nové nástroje na podporu internacionalizácie svojich klientov.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku