CVTI SR aj napriek obmedzeniam poskytuje verejnosti širokú ponuku služieb

02.04.2020

     Bonusové e-zdroje, konzultácie e-mailom aj telefonicky či dostupný archív náučných videí a vzdelávacích materiálov. To všetko aj v súčasnosti ponúka Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) odbornej i laickej verejnosti v online prostredí napriek obmedzeniam súvisiacim s opatreniami proti šíreniu koronavírusu.

E-zdroje aj k téme súčasnej pandémie

     CVTI SR poskytuje vďaka vzdialenému prístupu k elektronickým informačným zdrojom jedinečný obsah celosvetových licencovaných databáz. Aj v súčasnej situácii môžu registrovaní používatelia tieto služby plnohodnotne a bez obmedzenia využívať prostredníctvom stránky Vedeckej knižnice. Napríklad viac ako 20 popredných vedeckých vydavateľov sprístupnilo bezplatne informačné zdroje týkajúce koronavírusu, a zároveň umožnilo opätovné využitie vedeckých dát prostredníctvom úložiska PubMed Central alebo pre biológiu bioRxiv.

 Open Access aj cez webináre

     Záujemcovia o informácie z oblasti otvoreného prístupu a otvorenej vedy môžu využiť webináre  z Kontaktnej kancelárie pre Open Access (OA – voľný prístup) alebo odborné webináre projektu OpenAIRE. Záujemci o publikovanie v slovenskom OA časopise, si môžu vybrať z ponuky slovenských OA vydavateľov. Odpovede na otázky ohľadom vedeckého publikovania ponúka tiež online publikácia Sprievodca svetom vedeckého publikovania. Podrobnejšie informácie k otvorenému prístupu je možné získať aj prostredníctvom kontaktu na e-mailovej adrese openaccess@cvtisr.sk.

 Transfer technológií

     V prípade záujmu o informácie z oblasti duševného vlastníctva a jeho ochrany Odbor transferu technológií poskytuje rešeršné služby a tiež konzultácie. Rešeršné služby, sú tak ako doteraz, poskytované prostredníctvom portálu PATLIB. Konzultácie sú poskytované odborníkmi cez e-mail, prípadne telefonicky cez skype. Jednotlivé kontakty sú dostupné na portáli NPTT. Na portáloch NPTT aj PATLIB je tiež k dispozícii množstvo študijného materiálu k problematike duševného vlastníctva, ako aj užitočné odkazy na súvisiace inštitúcie z celého sveta. Pre slovenské vedecko-výskumné inštitúcie sú i naďalej poskytované expertné podporné služby v oblasti transferu technológií.

 Program Horizont 2020

     Kancelária Národných kontaktných bodov (NCP) H2020 aj naďalej poskytuje odborné poradenstvo, usmernenia, praktické informácie a pomoc vo všetkých aspektoch účasti v programe Horizont 2020 pre potenciálnych žiadateľov bez ohľadu na sektor alebo vedný odbor. Žiadatelia a riešitelia projektov Horizont 2020 sa môžu kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Na oficiálnej webovej stránke sú dostupné všetky potrebné kontakty.

Ponuka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT)

     Dokumentárne filmy s témou vedy a techniky, videomedailóny významných slovenských vedcov či videozáznamy z prednášok vedcov vo vedeckej kaviarni či vedeckej cukrárni sú stále dostupné na oficiálnom YouTube kanáli CVTI SR, ktorý má na starosti Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré funguje pri CVTI SR.
     Zaujímavé čítanie o vedeckých a technických objavoch a novinkách je dostupné na internetovej stránke populárneho magazíne o vede a technike Quark – www.quark.sk.  
     Vedu na dosah majú záujemcovia neustále aj na rovnomennom portáli www.vedanadosah.sk. Navyše v pripravených kvízoch a hrách je možnosť nielen potrápiť si mozgové bunky, ale aj sa príjemne zabaviť.
     Namiesto návštevy knižnice je možné si zalistovať si napríklad v online knižnici NCP VaT.

Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie pomáha pri online výúčbe

     Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (www.itakademia.sk) sú už od 18. marca 2020 sprístupnené bez akýchkoľvek obmedzení. Ide predovšetkým o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku.  
     Cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných materiálov vytvorených v rámci projektu. Prostredníctvom web stránky projektu tak sú:

- zverejňované inovatívne metodiky spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľné pre domáce zadania žiakov,

- realizované webináre (online workshopy) pre učiteľov jednotlivých predmetov zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií a

- je sprístupnený archív popularizačných aktivít pre žiakov – prednášok z IT čajovní, Nobelovských prednášok, a pod.

     Ďalšie oficiálne informácie k poskytovaniu služieb CVTI SR v obmedzenom režime sú dostupné na webovej stránke CVTI SR.

 

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku