Cukrovka a iné neviditeľné choroby u detí. Ako ich zvládnuť v škole a škôlke?

  • Foto: TASR ilustračná
  • Dátum: 28.09.2020

Má vaše dieťa chorobu, pre ktorú sa s ním deti v škole či škôlke odmietajú hrať? Deti s cukrovkou a inými metabolickými ochoreniami vedia, čo je stáť mimo kolektívu. Ako im môžu pomôcť rodičia a ako učitelia? Dozviete sa v novom podcaste Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Psychologička Petra Ferenčíková v novom podcaste Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie hovorí o deťoch a žiakoch, ktoré majú tzv. neviditeľné choroby a znevýhodnenia a radí rodičom a učiteľom ako im pomôcť zvládnuť hendikep v škole alebo v škôlke. Podcast nájdete na nasledujúcej stránke:

https://vudpap.sk/cukrovka-a-ine-neviditelne-choroby-u-nasich-deti-ako-ich-zvladnut-v-skole-a-skolke/.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti, realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku