Cudzinci sa už 55 rokov prichádzajú učiť na Slovensko učiť jazyk a spoznávať kultúru

09.08.2019

     Celkovo 160 záujemcov o slovenčinu z 35 krajín sveta absolvuje tento rok Letnú školu Studia Academica Slovaca (SAS) na Univerzite Komenského v Bratislave. V poradí 55. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry sa koná v dňoch 4. – 24. augusta 2019 na Filozofickej fakulte UK. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku finančne podporilo účasť troch štvrtín frekventantov SAS.
     Na letnej škole sa zúčastňujú predovšetkým zahraniční študenti slovenského či iného slovanského jazyka, prekladatelia, kultúrni pracovníci, tlmočníci, pedagógovia a lektori cudzích jazykov i potomkovia krajanov žijúcich v zahraničí. „Väčšina z vás sú študenti, ale aj učitelia a lektori slovenského jazyka v zahraničí a my si veľmi vážime, že ste šíriteľmi slovenčiny a kultúry a takto prispievate k vzájomnému porozumeniu a vzájomnej komunikácii ľudí rôznych národností a národov,“ povedala na otvorení letnej školy prorektorka UK pre vzdelávanie Zuzana Kovačičová.
     Vzdelávanie spestria koncerty folklórnej, populárnej hudby, večer ľudovej kultúry spojený s nácvikom ľudových piesní, tancov a ochutnávkou tradičných slovenských jedál či tvorivé dielne. Výnimočným zážitkom bude návšteva Radošinského naivného divadla, vystúpenie SĽUK-u či exkurzie v regiónoch Slovenska.
     Ústrednou témou tohto ročníka je identita a jej prejavy v historickej i súčasnej reflexii s prihliadnutím na zmeny v jazyku, literatúre, umení, kultúre a v spoločnosti. Okrem jazykových kurzov pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých sú v ponuke letnej školy aj špeciálne kurzy pre pokročilých zamerané na viaceré odborné stránky interpretácie textov.
     V rámci podujatí letnej školy je cieľom pripomenúť nielen 100. výročie Univerzity Komenského, ale aj jubileá významných udalostí a osobností v slovenskom i (stredo)európskom kontexte, napríklad 30. výročie Nežnej revolúcie, 70. výročie SĽUK-u, VŠMU a iných kultúrnych inštitúcií.
     Sprievodným podujatím letnej školy je medzinárodné sympózium Studia Academica Slovaca 55, Identita – Jazyk – Kultúra, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia domácej a zahraničnej slovakistiky, lektori slovenského jazyka a kultúry pôsobiaci na univerzitách v zahraničí a učitelia, ktorí vyučujú slovenčinu ako cudzí jazyk na školách v zahraničí.

Foto: TASR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku