COST Info Day sa stal miestom brainstormingu pre slovenskú vedu

  • Dátum: 20.03.2015
      Minister školstva Juraj Draxler dnes diskutoval so slovenským vedcami o možnosti spolupráce v rámci Európskej vedy. Centrum vedecko-technických informácií SR sa tak stalo miestom brainstormingu i prezentácie prípadových štúdií, ako sa môžu slovenskí vedci úspešne pripojiť k európskej vede.
     O tom, čo je program COST, jeho výhody i spôsob fungovania, ale aj informácie, ako sa stať jeho súčasťou a pripraviť úspešný vedecký návrh, dnes na pôde Centra vedeckých informácií  SR diskutovali zástupcovia Asociácie COST, kancelárie SLORD v Bruseli, CVTI SR a ministerstva školstva spolu so slovenskými vedcami.
     „COST je užitočným rámcom, vďaka ktorému si môžu slovenskí výskumníci vytvárať partnerstvá s inými výskumníkmi a takto sa úspešne vo forme konzorcií zapájať do európskych projektov“,stručne charakterizoval význam programu minister školstva Juraj Draxler a dodal „som rád, že máme aktivity, ktoré informujú slovenských vedcov, ako sa úspešne zapájať do jednotlivých akcií COSTu a dúfam, že im to úspešne pomôže stať sa súčasťou veľkých európskych výskumných projektov v rámci Horizontu 2020.“
     Program COST umožňuje koordináciu národne financovaného výskumu európskej úrovne a je platformou pre vznik nových projektov a iniciatív. Podporuje výskumnú spoluprácu a dáva veľkú pridanú hodnotu v európskej integrácii v spolupráci vo výskume. Umožňuje i jednoduchý prístup pre inštitúcie z nečlenských krajín, čím zvyšuje atraktívnosť z pohľadu podpory globálnej spolupráce.
     Zároveň je však vynikajúcim nástrojom pre podporu mobility mladých výskumníkov najmä formou "krátkodobých výskumných pobytov" na participujúcich vedecko-výskumných pracoviskách.
     Slovensko v súčasnosti participuje v 147 tzv. COST akciách a v porovnaní z rokom 2012 zvýšilo účasť v COST akciách o 70 percent, čo znamená, že má účasť v približne polovici z celkového počtu COST akcií. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku