Navigácia

COINTT 2023 opäť spojí akademický a podnikateľský svet

Mať talent a dobrý nápad je kľúčové. Na to, aby sa dobré nápady preniesli do praxe, je ale potrebné mať aj podnikateľského ducha. Ideálne je, keď sa akademici, inovátori a podnikatelia spoja a dohodnú. Priestor na diskusiu a výmenu informácií a transfer vedomostí aj tento rok vytvorí odborná konferencia s medzinárodnou účasťou COOPERATION INNOVATIONTECHNOLOGY TRANSFER 2023 (COINTT 2023).

logo COINTT

COINTT 2023 sa uskutoční v dňoch 24. až 25. októbra 2023 v Hoteli Saffron v Bratislave. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako organizátor podujatia aj tento rok zostavilo bohatý program reflektujúci aktuálne témy. Hlavnou témou je otázka, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií a inovácií, aby sa na Slovensku sústavne zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe.

Kľúčové témy prinesú zahraniční rečníci

Na konferencii COINTT 2023 sa účastníci môžu tešiť aj na hostí zo zahraničia. Úvod prvého konferenčného dňa bude venovaný téme „Spoločenská zodpovednosť univerzít a úloha transferu technológií v nej“. Svoje skúsenosti v tejto oblasti odprezentuje Sean Fielding, bývalý riaditeľ pre inovácie a obchod na University of Exeter vo Veľkej Británii.

O prepojení univerzít a firiem na dennej báze nám na podujatí porozpráva Barbara Tan z University of Antwerp, ktorá má viac než 20-ročnú prax v rôznych oblastiach vyššieho vzdelávania so zameraním na výskum, inovácie a vedeckú a technologickú politiku.

Veľkým prínosom je aj tretí keynote spíker, Jeff Skinner z London Business School, bývalý výkonný riaditeľ Školského inštitútu pre podnikanie a súkromný kapitál na London Business School vo Veľkej Británii. Vo svojej prezentácii „Budovanie kultúry vzdelávania, vedy, transferu technológií“, načrtne rôzne mechanizmy a taktiky, ktoré môžu univerzity a akademickí lídri zaviesť na podporu výskumníkov, aby sa aktívne zapojili do prenosu poznatkov z akademického prostredia do praxe. Na túto prezentáciu nadviažu zástupcovia slovenských akademických inštitúcií, ktorí budú diskutovať o možnostiach aplikovania vhodných postupov na Slovensku.

Tradičné ocenenie bude udelené počas spoločenského večera

Aj tento rok budú počas podujatia ocenení víťazi súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023. Ocenené budú inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti na Slovensku. Svojich víťazov spozná najlepšia inovácia, inovátor/inovátorka, ako aj najlepší počin v oblasti procesu transferu technológií.

Viac informácií o podujatí ponúka oficiálna webová stránka konferencie www.cointt.sk. Záujemcovia o podujatie sa majú možnosť registrovať na uvedenej webovej stránke do 20. októbra 2023. Účasť na podujatí je bezplatná.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky