Navigácia
Skočiť na obsah

Čo si myslíte o slovnom hodnotení žiakov? Školskí psychológovia rozbehli prieskum medzi rodičmi

Jednotky a päťky alebo slovné hodnotenie? Odborníci riešia plusy a mínusy rôznych prístupov pri hodnotení práce žiakov v škole. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie rozbehol výskum slovného hodnotenia žiakov základných škôl medzi rodičmi. Rodičia, ktorých deti navštevujú základnú školu môžu teraz k výskumu prispieť vyplnením dotazníka.

vudpap logoHodnotenie plní viac funkcií, no najvýznamnejšou sa javí výchovná, ktorá umožňuje pripraviť žiaka na budúcnosť. Poznanie súvislostí medzi klasifikáciou a slovným hodnotením môže prispieť k zlepšeniu celkového hodnotenia žiaka v škole. Vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorý je cielene zameraný na rast osobností detí a rozvoj ich poznávania, musí hodnotenie zohrávať pozitívnu kľúčovú úlohu a poskytnúť každému žiakovi príležitosť byť úspešný.

Do výskumu významu slovného hodnotenia žiakov na 1. a 2. stupni základnej školy sa teraz môžete zapojiť aj Vy. Pomôžte nám zistiť, aký vplyv malo slovné hodnotenie na Vás a na Vaše deti zapojením sa do tejto štúdie. Vaše názory pomôžu odborníkom ministerstva školstva do budúcna nastaviť správne využitie slovného hodnotenia v školstve.

Prosíme rodičov, aby otázky vypĺňali spoločne so svojimi deťmi. Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/PLK8yc2nfndVwGn68

Dotazník je určený pre rodičov detí navštevujúcich základnú školu. Obsahuje otázky určené pre rodiča aj pre dieťa a mapujú ich názory na slovné hodnotenie, a na vplyv slovného hodnotenia na vnímanie a pocity dieťaťa. Približný čas na vyplnenie dotazníka je 10 až 20 minút. Tieto údaje sú anonymné a budú použité výlučne na výskumné účely. 

Ďakujeme za spoluprácu.

FOTO – TASR


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky