Čo sa chystá v Európe v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií? Najsilnejší a najväčší európsky program Horizont Európa aktualizuje pracovné programy na najbližšie dva roky

Čo sa chystá v Európe v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií? Najsilnejší a najväčší európsky program Horizont Európa aktualizuje pracovné programy na najbližšie dva roky. Najsilnejší európsky program na podporu vedy, výskumu a inovácií Horizont Európa (HE) čaká schvaľovanie nových pracovných programov na roky 2023 - 2024. O všetkých novinkách, nových výzvach či rozpočtoch budú hovoriť naši odborníci. Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravila dvojdňové online podujatie k návrhom nových pracovných programov programu.

plagát

Počas dvoch dní odborných prednášok a vystúpení slovenské národné kontaktné body priblížia to najdôležitejšie. „Odbornej verejnosti, vedeckým a výskumným pracovníkom, inovátorom, kľúčovým stakeholderom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším kľúčovým aktérom zo súkromného sektora, ako aj všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o dianie v prostredí európskeho výskumu, vývoja a inovácií priblížime návrhy nových pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024 spolu s témami výziev, misiami a partnerstvami,“ uvádza Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z CVTI SR.

Účastníci podujatia získajú informácie od tých najkompetentnejších, ktorými sú jednotlivé národné kontaktné body programu pre príslušnú oblasť. Dozvedia sa, akú podobu budú mať nové pracovné programy, aké témy budú k dispozícii na podávanie projektových návrhov v najbližších dvoch rokoch, ale aj informácie o možnostiach vo výskumno-inovačných misiách EÚ a Európskych partnerstvách.

Podporu z najväčšieho európskeho programu pre výskum a vývoj môžu využiť aj slovenskí vedci, firmy a inovátori. Európska komisia aktuálne finalizuje texty nových pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 a 2024 a ich schválenie sa očakáva do konca roka 2022.

Národná kancelária Horizontu poskytuje slovenským záujemcom o účasť v programe v tejto súvislosti vždy nielen tie najaktuálnejšie informácie, ale aj nepretržité poradenstvo a konzultácie k programu.

 „Pracovné programy podliehajú každé dva roky revíziám a po ich schválení Európskou komisiou stanovujú podmienky získania grantov na výskumné projekty v rámci rôznych častí programu Horizont Európa, poskytujú jasný prehľad o dostupných finančných prostriedkoch,“ konkretizuje Kvetoslava Papanová, vedúca Národnej kancelárie Horizontu a koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa.

Na podujatie sa záujemcovia môžu registrovať prostredníctvom elektronického formulára pod podujatím na oficiálnej webovej stránke Národnej kancelárie Horizontu. Registrácia je aktuálne otvorená. Rovnako je už k dispozícii aj kompletný program podujatia.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky