Navigácia
Skočiť na obsah

Členovia

Predsedníčka výboru:

 • MARTINA LUBYOVÁ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, kami@minedu.sk

Tajomník výboru:

Členky a členovia podľa čl. 4 ods. 4 štatútu:

 • MARTINA LUBYOVÁ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • ZUZANA HLAVÁČIKOVÁ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • KATARÍNA ONDRÁŠOVÁ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • BARBARA ILLKOVÁ - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • OĽGA PIETRUCHOVÁ - Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
 • JANA KVIEČINSKÁ - Ministerstvo spravodlivosti SR                                 
 • ZUZANA SLEZÁKOVÁ - Ministerstvo zdravotníctva SR
 • ANTON KULICH - Ministerstvo vnútra SR
 • ZORA TURANCOVÁ - Ministerstvo kultúry SR
 • ALENA KOTVANOVÁ - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
 • BARBORA VANĚK - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • MÁRIA MILKOVÁ - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • TOMÁŠ FÖLDES - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • RADKA BABEĽOVÁ -  Kancelária verejného ochrancu práv
 • MÁRIA GREBEŇOVÁ-LACZOVÁ - Rozhlas a televízia Slovenska

Členky a členovia podľa čl. 4 ods. 5 štatútu:

 • TIBOR TÓTH - Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
 • PETER GURÁŇ - Rada vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie                                                                          
 • IVAN ŠTUBŇA - Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím
 • VIERA PETRÁŠOVÁ - Výbor pre rodovú rovnosť
 • ZUZANA ČAČOVÁ - Výbor pre deti a mládež
 • ANDREJ KURUC - Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb
 • DOMINIKA ĎURANOVÁ - Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

Členky a členovia podľa čl. 4 ods. 6 štatútu:

 • LUCIA BERDISOVÁ - Trnavská univerzita, PF - Katedra ústavného práva
 • LUCIA MOKRÁ - Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Stále prizývané zástupkyne/stáli prizývaní zástupcovia podľa čl. 4 ods. 7 štatútu:

 • Nominovaný zástupca Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
 • PÉTER VÖRÖS - Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
 • ANNA LABÁTOVÁ - Združenie miest a obcí Slovenska
 • VIERA JURÍKOVÁ - Združenie samosprávnych krajov
 • DANIELA DROBNÁ - Únia miest Slovenska
 • MARIÁN FILČÍK - tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Dátum poslednej aktualizácie: 06.03.2019
Skočiť na začiatok stránky