Členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory diskutovali o odbornom vzdelávaní

27.04.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes v Žiline zúčastnil na výročnom zasadnutí členov sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) a Klubu SOPK.
     Minister Ján Mikolaj zástupcom škôl, školskej správy a podnikateľskej sféry predstavil zákon o odbornom vzdelávaní a príprave. Právna norma z dielne MŠ SR pomôže v prebiehajúcej reforme školstva prepojiť odborné vzdelávanie s praxou. Vytvára sa tak priestor na vstup zamestnávateľov do školských vzdelávacích programov, ktorý pomôže zabezpečiť do budúcnosti dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
     Témou odborného stretnutia bol aj zákon o stimuloch pre vedu a výskum, ktorý rovnako ako zákon o odbornom vzdelávaní schválil minulý týždeň parlament. Jeho cieľom je stanoviť pravidlá a postupy pre poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi zo všetkých odvetví národného hospodárstva. Zákon vytvára podmienky aj pre zvýšenie zapájania podnikateľov do výskumu a vývoja vďaka poskytnutým stimulom - dotácie zo štátneho rozpočtu a úľavy na dani z príjmu.
     Prítomní odborníci diskutovali aj o implementácii operačných programov Výskum a vývoj a Vzdelávanie. Minister Ján Mikolaj zdôraznil potrebu vzdelávania učiteľov, najmä v súvislosti s výučbou cudzích jazykov a informatiky.
Fotogaléria

Žilina 27. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku