Členovia SKVH a zloženie komisií pre obhajoby DDP

Na tejto stránke sa uvádza zloženie členov Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti na funkčné obdobie rokov 2021 až 2025, zloženie predsedov komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác a zloženie komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác podľa vedných odborov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky