Čínska ľudová republika

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky
(Bratislava, 7. 10. 1999; platí bez obmedzenia od 19. 4. 2001)

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci
(Peking, 17. 2. 1997; platí bez obmedzenia od 17. 2. 1997)


Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva na roky 2016- 2019
(Peking, 26. 11. 2015; platí do uzatvorenia nového zmluvného dokumentu; English version)

Dohodu o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu medzi MŠV SR a Výborom pre telesnú kultúru a šport ČĽR
(Peking, 22. 7. 1994; platí bez obmedzenia od 22. 7. 1994)

Program aktivít v oblasti telesnej výchovy a športu medzi MŠ SR a Štátnym úradom pre šport ČĽR na roky 2002 -2003
(Bratislava, 20. 9. 2002; platí od 20.9.2002)

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku