Chorvátsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou SR a vládou CHR v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu
(Bratislava, 5. 5. 1995; platí od 5.5.1995 do 2000; platnosť sa automaticky predlžuje na 5-ročné obdobie; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 141/1998 Z. z.)

Dohoda medzi vládou SR a vládou CHR o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v SR a v ChR
(Bratislava, 16. 2. 1999; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 123/200 Z. z.)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky na roky 2018 - 2022
(Záhreb, 19.01.2018, platí od 18.02.2018 do 31.12.2022)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku