Chemická olympiáda a projektová časť Biologickej olympiády sa uskutočnia dištančne

27.04.2020

     Slovenská komisia Chemickej olympiády v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila dištančné kolá Chemickej olympiády pre kat. B, C a D.
     Súťažiaci si úlohy v daný súťažný deň stiahnu zo stránky www.olympiady.sk, kde budú zverejnené v deň konania súťaže o 14:00 h. Okrem teoretických úloh sa vyššie kolá súťaže neukrátia ani o praktické úlohy. Tie však budú iba virtuálne – teda pôvodne praktické úlohy, v ktorých budú doplnené experimentálne výsledky a pozorovania.
     Úlohou súťažiacich bude vyhodnotiť výsledky a pozorovania a odpovedať na súvisiace teoretické otázky. Súťažiaci dané úlohy v presne stanovenom časovom limite vypracujú a zašlú elektronickou poštou svojmu učiteľovi (v prípade domáceho a školského kola) alebo príslušnému predsedovi okresnej, resp. krajskej komisie (v prípade okresného a krajského kola). Podrobnejšie informácie nájdete v Dodatku k metodicko-organizačným pokynom Chemickej olympiády.
     Dištančne sa uskutoční aj projektová časť Biologickej olympiády kat. A, B a C. Poroty budú posudzovať samostatnú písomnú prácu alebo poster, PowerPointovú prezentáciu a videoprezentáciu súťažiacich. Na celoštátnom kole bude s najlepšími súťažiacimi porota komunikovať aj formou videokonferenčného hovoru. Z celoštátneho kola bude tradične vydaný zborník abstraktov súťažných projektov. Podrobnejšie informácie sa dozviete v Dodatku k metodicko-organizačným pokynom Biologickej olympiády pre kat. A, B a C.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku