Navigácia
Skočiť na obsah

Chcete poznať príležitosti kultúry či kreatívneho priemyslu? Registrujte sa na prvé z podujatí programu Horizont Európa

Kultúra a tvorivý priemysel sú taktiež súčasťou európskeho programu Horizont Európa. Aktuálne sa môžete registrovať na jedno z prvých podujatí programu, ktoré bude hľadať nové príležitosti, práve v tejto oblasti.

logo CVTI SR

Venujete sa výskumu a inováciám v oblasti spoločenských a humanitných vied? Ste z výskumnej inštitúcie či ústavu, vysokej školy alebo ste malý a stredný podnik? Pracujete vo verejnej alebo súkromnej organizácii, ktorá sa venuje otázkam demokracie, kultúrneho dedičstva, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, demografie a starnutia populácie, mobility a migrácie, spoločenskej inklúzie a rovnosti či ďalším príbuzným témam?

Potom ste presne cieľovou skupinou vhodnou pre tematický webinár „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v programe Horizont Európa: Nadchádzajúce príležitosti.

Webinár pripravila Národná kancelária Horizontu a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) ako organizačné zložky Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Webinár predstaví výskumno-inovačné príležitostí ponúkané v rámci Klastra 2: 'Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť' v novom rámcovom programe Horizont Európa (2021-2027),“  konkretizuje Katarína Šimková z Národnej kancelárie Horizontu, CVTI SR.

Podujatie sa uskutoční 15.3.2021 od 10.00 hod. online formou.

Registrácia je bezplatná a uzatvorí sa v piatok 12.3.2021 o 10.00 hod.

Program podujatia a bližšie informácie sú dostupné na eraportal.sk


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky