Navigácia

Chcete pomôcť s organizáciou Letných škôl? Vyberte si jeden z našich webinárov

Žiaci základných a stredných odborných škôl budú môcť navštevovať v posledných troch augustových týždňov Letné školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po druhýkrát podporuje rozvojový projekt „Letná škola v základnej škole v školskom roku 2020/2021“a pilotne spúšťa projekt „Letná škola v strednej odbornej škole v školskom roku 2020/2021”. Letné školy sú súčasťou opatrení Ministerstva školstva na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na vzdelávacie aktivity žiakov.

letné školy

Zámerom tohto projektu je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie, prípadne upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021 najmä v dôsledku dlhotrvajúceho dištančného vzdelávania. V stredných odborných školách slúžia ako náhrada praktického vyučovania.

Letná škola má trvať od pondelka do piatka v posledných troch augustových týždňoch (9.-27. 8. 2021). Organizácia a financovanie letných škôl sa pre základné a stredné odborné školy líšia.

Žiadatelia za základné školy môžu získať 600 eur na Letnú školu v trvaní štyri až šesť hodín denne a 1 000 eur v prípade, že deti budú v škole sedem až desať hodín za deň. Školy môžu realizovať aktivity aj súbežne vo viacerých skupinách. Maximálna finančný výška príspevku závisí od počtu žiakov, ktorí navštevujú danú školu (od 2 000 do 8 000 eur).

V prípade stredných odborných škôl, Letné školy môžu trvať od 10 do 15 pracovných dní s možnosťou realizovať viacero skupín súbežne. Maximálna výška finančných prostriedkov na jednu strednú odbornú školu, organizujúcu Letnú školu je 5 000 Eur.

 

Projekt musí žiadateľ vypracovať a zaslať ministerstvu najneskôr do 4. júna. MŠVVaŠ SR následne tieto projekty vyhodnotí do 15. júna 2021.

MŠVVaŠ v súvislosti s organizáciou Letnej školy pripravilo sériu webinárov:

  • Opýtajte sa všetko, čo Vás zaujíma o projekte Letná škola
Termín konania: 24. 5.2012 o 16:00

 

  • Ako spolupracovať s neziskovým sektorom počas Letnej školy?
Termín konania: 25. 5.2021 o 16:00
Prihlasovací formulár: https://www.ucimenadialku.sk/webinar/?webinar=28&fbclid=IwAR25ZjBootj9iy8H4avb3JGy9NeOueyCpWvnTrz0UOkeyjD28YKoPT3Vvbk

 

  • Ako zmysluplne naplánovať program Letnej školy?
Termín konania: 26. 5.2021 o 16:00
Prihlasovací formulár: https://www.ucimenadialku.sk/webinar/?webinar=29&fbclid=IwAR3TGGT_wNQ9bI5bYa3ZjPhyCEOQe_Bs7xH3246poQ5O31o391HaWPf0TI

 

Bližšie informácie k výzve „Letná škola 2021” nájdete: https://www.minedu.sk/letna-skola-2021/ 


 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky