Chceme investovať do podpory športu mladých, vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling pri návšteve trenčianskych škôl

  • Dátum: 19.05.2020

Deň po ohlásení opätovného otvorenia materských a základných škôl navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling mesto Trenčín a sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V sprievode primátora Richarda Rybníčka navštívil Materskú školu na Legionárskej ulici, ktorú mesto vyčlenilo pre opateru o deti zdravotníkov z miestnej Fakultnej nemocnice a Základnú školu Dlhé Hony, kde s pedagógmi diskutovali o konkrétnych otázkach, ťažkostiach či praktických detailoch spojených s návratom žiakov do tried od 1. júna 2020.

„Na cestách po regiónoch si overujeme, či sme opatrenia pripravili dobre, aby sme vychytali jednotlivé problémy, pretože najmä pri zložitých a komplikovaných opatreniach sa, samozrejme, stane, že nejaký subjekt cez sieť opatrení prepadne,“ uviedol minister. Vedenie rezortu školstva chce aj týmto spôsobom systematicky získavať bezprostrednú spätnú väzbu od zástupcov škôl a ich zriaďovateľov.

Po Bratislave, Trnave a Košiciach je Trenčín ďalším krajským mestom, v ktorom minister B. Gröhling diskutoval o aktuálnych otázkach školskej a vzdelávacej politiky na úrovni štátnej správy aj samosprávy.

„Ak chceme pripravovať opatrenia a legislatívu pre školstvo, tak musí nastať zmena. Tá zmena je aj v tom, že chceme cestovať po regiónoch, chceme počúvať učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov a tak pripravovať jednotlivé opatrenia,“ vyhlásil na tlačovej konferencii po stretnutí s pedagógmi.

Minister otvoril aj tému školských klubov a záujmovej činnosti detí. „Často sa zabúda na školské kluby, myslím, že by sme sa im mali výraznejšie venovať, pretože pre všetky deti a ich rodičov je ich fungovanie veľmi dôležité. Beriem si to ako svoju osobnú výzvu a prioritu,“ zdôraznil.

Šéf rezortu školstva následne v sprievode predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku navštívil stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti tohto vyššieho územného celku – Strednú priemyselnú škola stavebnú Emila Belluša a Strednú športovú školu na Kožušníckej ulici v Trenčíne.

Hoci stredné školy na Slovensku ostávajú z preventívnych dôvodov a ochrany pred šírením vírusu SARS-CoV-19 zatvorené, ich vedenia sa aktuálne plne venujú otázkam prijímacieho konania. Dnes, v utorok 19. mája majú posledný termín na prebratie prihlášok uchádzačov o štúdium v nasledujúcom školskom roku 2020/2021, ktoré uchádzači podali na svojich základných školách.

Riaditeľka SOŠ E. Belluša Martina Knappová predstavila ministrovi Centrum odborného vzdelávania a prípravy, ktoré slúži primárne študentom duálneho vzdelávania. V spolupráci s firmami a živnostníkmi z trenčianskeho regiónu sa tu absolventi odborov stolár a inštalatér pripravujú na uplatnenie vo svojom odbore a následne aj priamo u niektorého zo spolupracujúcich zamestnávateľov.

Na Strednej športovej škole minister školstva B. Gröhling diskutoval s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavom Šatanom o financovaní športu. „Chceme sa veľa rozprávať o športe, aby sme vytvorili spoločenský tlak a povedomie, že šport je dôležitý. Aj keď sa nachádzame v ťažkej situácii, musíme do infraštruktúry, do športovísk a do podpory športu mladých ľudí investovať financie aj v najbližšom období, pretože šport je veľmi dôležitou súčasťou ich života,“ vyhlásil minister.

Popoludní navštívil minister Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach, aby poďakoval jeho zamestnancom za pomoc v čase koronakrízy. Priamo riadená organizácia rezortu školstva poskytla svoju budovu v kúpeľnom mestečku k dispozícii repatriantom prechádzajúcim z cudziny domov cez štátnu karanténu.

FOTO: TASR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku