Čerpaniu eurofondov na vedu neprospievajú sústavne útoky a politizácia

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si plní všetky úlohy v oblasti nastavenia operačného rámca a vyhlasovania výziev. 
      Ministerke Martine Lubyovej sa po jej nástupe podarilo v rekordne krátkom čase zadefinovať nový rámec čerpania, ktorý odsúhlasila aj Európska komisia (EK) a validoval orgán auditu. EK dokonca následne zrušila varovný list. V operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) sa doteraz podarilo vypísať výzvy za viac ako 1,7 miliardy eur v 66 výzvach. Do konca júna 2019 ministerstvo plánuje vyhlásenie ďalších 5 výziev a národného projektu, ktoré naplnia alokáciu OP VaI (2,2 miliardy eur) na 100 %.  
     Pod vedením ministerky Martiny Lubyovej sa v rezorte školstva okamžite po jej nástupe podarilo znížiť hroziaci tzv. dekomitment (nevyužitie čerpania eurofondov)  vo výške 70 mil. eur na 27 mil. eur. V roku 2018 sa rôznymi opatreniami podarilo znížiť dekomitment o 20 mil. eur.   
     Ministerstvo školstva urobilo viaceré opatrenia, ktoré umožnili zefektívniť čerpanie eurofondov, o ktorých sme informovali na mnohých tlačových konferenciách. Za pôsobenia ministerky Martiny Lubyovej sa zdvojnásobilo čerpanie eurofondov na úroveň 9,56 %. 
     Pri národných projektoch uvádzame, že boli schválené v roku 2014 a boli priamo uverejnené v zozname OP VaI, teda ich priamo schvaľovala Európska komisia.
     Úlohy v oblasti vedy a techniky sú nadrezortné. Po zrušení pozície splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie ministerka Martina Lubyová iniciovala proces auditu vedy na Slovensku, ktorý realizuje ministerstvo v spolupráci so Svetovou bankou.
     Eurofondy sú riadené RIS3. V oblasti štátnej vednej politiky rezort školstva v široko participatívnom procese vypracoval štátne vedné programy. Tieto boli schválené Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a predložené na Úrad vlády SR.
     Čerpaniu eurofondov na vedu neprospievajú sústavné útoky a politizácia. Táto atmosféra odrádza inštitúcie od podávania projektov a hodnotiteľov od účasti na procese hodnotenia, čím sa znižuje absorpčná kapacita v rámci operačného programu.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky