Čerpanie prostriedkov z ESF sa výrazne zlepšilo

02.12.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 2. decembra 2008 zúčastnil na tlačovej konferencii, na ktorej informovali spolu s podpredsedom vlády Dušanom Čaplovičom a ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny Vierou Tomanovou o čerpaní prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v programom období 2004 - 2006.
     Podľa podpredsedu vlády D. Čaploviča sa čerpanie prostriedkov z ESF výrazne zlepšilo. MŠ SR v Sektorovom operačnom programe Ľudské zdroje zvýšilo čerpanie z výšky 5 % v júni 2006 na súčasných 53,25 %. V Jednotnom programovom dokumente Bratislava Cieľ 3 čerpanie z júna 2006 stúplo z 2,63 % na dnešných 70,16 %. Prispelo k tomu predovšetkým posilnenie personálnych kapacít v rezorte a zabezpečenie ich kvalifikačného rastu. Dôvodom zlepšenia boli aj intenzívne školenia pre realizátorov projektov, vydávanie príručiek, metodických pokynov a usmernení.
Fotogaléria

Bratislava 2. december 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku