Centrum vedecko-technických informácií SR oslávi 70 rokov

12.12.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 15. decembra 2008 zúčastní na oslavách 70. výročia vzniku Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).
    
CVTI SR sa v posledných rokoch transformovalo na špecializovanú inštitúciu, ktorá sa systematicky venuje informačnej podpore a popularizácii vedy na Slovensku. Zároveň plní úlohu špecializovanej vedeckej knižnice, ktorá zabezpečuje klasické aj elektronické knižnično-informačné služby, predovšetkým prístup k fondom špeciálnej literatúry (normám, patentom a firemnej literatúre), ako aj k elektronickým informačným zdrojom pre výskumno-vývojových pracovníkov, pedagógov a študentov vysokých škôl.

Miesto a čas: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná miestnosť na 2. posch., 14.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku