Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum skvalitní starostlivosť o dieťa a matku

30.04.2010

     S činnosťou ďalšieho centra excelentnosti sa v pondelok 3. mája 2010 oboznámi podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Ide o projekty Centrum excelentnosti pre perinatologický výskumDobudovanie Centra excelentnosti pre perinatologický výskum, ktoré realizuje Univerzita Komenského na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Po prehliadke tohto excelentného pracoviska sa uskutoční brífing s novinármi.
     Prostredníctvom podpory centra excelentnosti v oblasti perinatológie (veda zaoberajúca sa starostlivosťou o matku a dieťa)  sa zlepší základný výskum v tejto sfére, ktorý na Slovensku značne absentuje. Sústredí najlepšie odborné kapacity so zámerom realizácie výskumných aktivít. Vďaka jeho výsledkom sa budú môcť využívať v praxi nové medicínske postupy v oblasti perinatológie a umožní úspešné zapojenie sa slovenskej medicíny do európskeho výskumného priestoru.
     Projekt sa uskutočňuje v rámci opatrenia 2.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce" s podporou  operačného programu Výskum a vývoj. Objem získaných finančných prostriedkov vyčlenených na jeho realizáciu predstavuje spolu viac ako 4,05 mil. eur. 

Miesto a čas:

  • - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského (JLF UK), 11.00hod.
  • - brífing pre novinárov: malá zasadacia miestnosť JLF UK, 12.50 hod.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku