Celoživotné vzdelávanie v 10 odvetviach priemyslu, remesiel a služieb

  • Dátum: 06.03.2015
     Spolu 40 pilotných modulových vzdelávacích programov z 10 odvetví hospodárstva ponúka Národný ústav celoživotného vzdelávania zájemcom o ďalšie vzdelávanie. Súčasťou projektu budú aj konferencie, workshopy a semináre. Absolvovať ho môžu všetci dospelí zamestnaní  mimo Bratislavského samosprávneho kraja, vo veku od 18 do 64 rokov.
     Aktivity sú súčasťou národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU) a zrealizuje ich spoločnosť Trenkwalder, a.s., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Aktivity spúšťa Národný ústav celoživotného vzdelávania v marci.
     Celkovo 40 najžiadanejších odborov na trhu práce identifikovali zamestnávateľské zväzy. Následne vzniklo 40 pilotných modulových vzdelávacích programov v odvetviach: remeslá a služby, ťažba a úprava surovín, hutníctvo, poľnohospodárstvo, drevospracujúci priemysel, papierenský priemysel a polygrafia, automobilový priemysel, stavebníctvo, strojárstvo a elektrotechnika.
     Dospelí zamestnaní, ktorí sa budú v rámci projektu vzdelávať, získajú po absolvovaní vzdelávania a následnej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti osvedčenie o úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii.  
     Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom 25 poradenských centier pre dospelých, ktoré majú zastúpenie v 7 krajoch Slovenska (mimo Bratislavského). Kvalifikovaní tútori v nich poskytujú informácie o možnostiach kariérneho rozvoja, rozšírenia, obnovenia či získania novej kvalifikácie. 
     Absolventi projektu sa budú vzdelávať predovšetkým na stredných odborných školách alebo u zamestnávateľov a vzdelávanie bude tvoriť teoretická a  praktická časť.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku