Celoštátnym kolom vyvrcholí biologická olympiáda

18.06.2009

     V dňoch 19. - 21. júna 2009 sa v Tatranskej Lesnej uskutoční celoštátne kolo 43. ročníka biologickej olympiády v kategórii E. Svoje vedomosti o prírode a životnom prostredí si otestuje celkovo 48 súťažiacich. Okrem testov a úloh ich čaká aj odborná exkurzia do Belianskej jaskyne.
     Kategória E biologickej olympiády je pôvodne samostatná súťaž Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. Tá podľa pôvodného číslovania ročníkov oslávila svoje 50. jubileum. Je určená žiakom druhého stupňa základných škôl a ekvivalentných ročníkov osemročných gymnázií. Jej obsah tvorí určovanie rastlín, živočíchov, minerálov a hornín, vedomostný test, praktická časť (správa z vlastného výskumu a zbierka prírodnín) a ústna časť.
     Biologická olympiáda je súťaž určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Súťaž je organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a organizačne ju zabezpečuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Viac informácií nájdete aj na www.olympiady.sk.

Miesto konania celoštátneho kola: Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná.

Bratislava 18. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku