Celoštátne kolo Olympiády v informatike sa konalo online

01.04.2020

     Minulý týždeň sa online formou uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v informatike. Spomedzi 29 súťažiacich kategórie A uspeli najlepšie žiaci Gymnázia na Grösslingovej ul. v Bratislave.
     Víťazom sa stal Matej Urban, jeho spolužiaci z tohto gymnázia obsadili tiež druhé miesto (Jozef Fülöp) i delené tretie miesto (Michal Farnbauer spolu s Luciou Krajčoviechovou zo Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava).
     Celoštátne kolo sa konalo z iniciatívy predsedu Olympiády v informatike RNDr. Michala Foriška, PhD. v spolupráci s Odborom predmetových olympiád a postupových súťaží organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v dňoch 26. – 27. marca 2020.
     „Pri príprave online celoštátneho kola sme nezačínali úplne od nuly. Máme súťaže bežiace cez internet, a teda aj časť potrebnej infraštruktúry. Napriek tomu však bolo potrebných viacero krokov, aby sme zabezpečili dostatočnú úroveň pohodlia a zároveň rozumnú kontrolu rovnakých podmienok pre všetkých súťažiacich. Situáciu nám nezľahčovala ani skutočnosť, že súťaž je organizovaná nielen na Slovensku, ale v rovnakom čase a s rovnakými úlohami aj v Českej republike, postup sme teda museli koordinovať aj s kolegami z Čiech“, uviedol M. Forišek.
     Pred celoštátnym kolom dostali súťažiaci dotazník o ich technických možnostiach v domácom prostredí. Na základe takto získaných informácií sa zvolila forma, keď sa súťažiaci počas súťaže pripojili (s vypnutým mikrofónom, len kvôli obrazu) ku skupinovému videohovoru. Odovzdávať riešenia a klásť otázky mohli pomocou webového rozhrania, ktoré bolo špeciálne pripravené pre túto súťaž.
     Medailisti a ďalší úspešní riešitelia postupujú na sústredenia pred Medzinárodnou olympiádou v informatike a Stredoeurópskou olympiádou v informatike. Tieto súťaže sa rovnako plánujú realizovať dištančnou formou.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku