Celoštátne kolo Matematickej olympiády úspešne za nami!

21.07.2020

Jarné mesiace tohto roku predmetovým olympiádam nepriali. Koronavírus paralyzoval život našej spoločnosti po mnohých stránkach vrátane školstva. Talentované deti, ktoré sa usilovne počas jesene a zimy pripravovali na jednotlivé kolá olympiád, prišli o možnosť ukázať svoje schopnosti a uspieť na súťažiach. Slovenská komisia Matematickej olympiády na čele s Mgr. Petrom Novotným, PhD. pozorne sledovala vývoj situácie a vzhľadom na to, že sa opatrenia súvisiace s organizáciou súťaží prezenčnou formou nezvoľnili, celoštátne kolo 69. ročníka Matematickej olympiády bolo nakoniec dištančnou formou.

Súťaž sa konala 29. – 30. júna 2020 pod taktovkou P. Novotného. O medaily súperilo 40 súťažiacich, ktorí riešili dva dni trojice úloh vo svojich školách pod učiteľským dohľadom. Po súťaži výkony súťažiacich hodnotilo 6 opravovateľov a 8 koordinátorov.

Celoštátne kolo Matematickej olympiády vyhral Matej Urban z Gymnázia, Grӧsslingová 18 v Bratislave. Na druhom mieste skončil Dávid Pásztor z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove a o tretie miesto sa podelili Jozef Fülӧp a Jakub Parada, obaja z Gymnázia, Grӧsslingová 18 v Bratislave.

Súťažiacim blahoželáme ku skvelým výkonom a držíme im palce na výberovom sústredení pred medzinárodnými súťažami, ktoré bude dištančnou formou a odštartuje 25. 7. 2020. Po sústredení vybraných reprezentantov čaká účasť na Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO) a Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO). Obe sa budú konať dištančnou formou.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku