Celoštátne kolo Matematickej olympiády úspešne za nami!

  • Dátum: 21.07.2020

Jarné mesiace tohto roku predmetovým olympiádam nepriali. Koronavírus paralyzoval život našej spoločnosti po mnohých stránkach vrátane školstva. Talentované deti, ktoré sa usilovne počas jesene a zimy pripravovali na jednotlivé kolá olympiád, prišli o možnosť ukázať svoje schopnosti a uspieť na súťažiach. Slovenská komisia Matematickej olympiády na čele s Mgr. Petrom Novotným, PhD. pozorne sledovala vývoj situácie a vzhľadom na to, že sa opatrenia súvisiace s organizáciou súťaží prezenčnou formou nezvoľnili, celoštátne kolo 69. ročníka Matematickej olympiády bolo nakoniec dištančnou formou.

Súťaž sa konala 29. – 30. júna 2020 pod taktovkou P. Novotného. O medaily súperilo 40 súťažiacich, ktorí riešili dva dni trojice úloh vo svojich školách pod učiteľským dohľadom. Po súťaži výkony súťažiacich hodnotilo 6 opravovateľov a 8 koordinátorov.

Celoštátne kolo Matematickej olympiády vyhral Matej Urban z Gymnázia, Grӧsslingová 18 v Bratislave. Na druhom mieste skončil Dávid Pásztor z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove a o tretie miesto sa podelili Jozef Fülӧp a Jakub Parada, obaja z Gymnázia, Grӧsslingová 18 v Bratislave.

Súťažiacim blahoželáme ku skvelým výkonom a držíme im palce na výberovom sústredení pred medzinárodnými súťažami, ktoré bude dištančnou formou a odštartuje 25. 7. 2020. Po sústredení vybraných reprezentantov čaká účasť na Stredoeurópskej matematickej olympiáde (MEMO) a Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO). Obe sa budú konať dištančnou formou.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku