Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády sa bude konať v Trenčíne

08.04.2010

     V dňoch  9. - 10. apríla 2010 sa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne uskutoční celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády (FO) žiakov základných a stredných škôl. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutoční v nedeľu 11. apríla 2010 v zasadačke Mestského úradu v Trenčíne.   
     Do FO sa každoročne zapája viac ako 2000 žiakov z celého Slovenska. Z víťazov celoštátneho kola vyberie komisia reprezentačné družstvo Slovenska, ktoré sa zúčastní na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde, ktorá sa v tomto roku uskutoční v  termíne 17. júla - 25. júla 2010 v chorvátskom Záhrebe. V minulom roku získalo slovenské družstvo v Mexiku jednu zlatú a štyri bronzové medaily.
     Organizátorom súťaže je IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, ktorá z poverenia Ministerstva školstva SR finančne a organizačne zabezpečuje všetky celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v SR.

 Bratislava 8. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku