Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády

  • Dátum: 18.05.2020

Školské kolá Geografickej olympiády kategórie Z sa už niekoľko rokov organizujú dištančnou formou. Slovenská komisia Geografickej olympiády vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochranou pred koronavírusom rozšírila tento školský rok dištančnú formu aj na krajské kolá a spolu s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže aj na celoštátne kolo.

Súťažiaci kategórie A a B boli v celoštátnom kole hodnotení vo vedomostnom teste a samostatnej písomnej práci na zadanú alebo voliteľnú tému so zameraním na svet alebo Slovensko a súťažiaci kategórie Z, ktorá vychádza z formátu Medzinárodnej geografickej olympiády, boli hodnotení vo vedomostnom, multimediálnom a praktickom teste. V celoštátnom kole Geografickej olympiády tento školský rok súťažilo až 60 stredoškolákov.

Víťazom v kategórii A sa stal Martin Nôta z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, v kategórii B Peter Obšatník z Gymnázia, Poštová 9 v Košiciach a v kategórii Z Matúš Béber z Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne. Podrobnejšie informácie nájdete vo výsledkových listinách celoštátneho kola 48. ročníka Geografickej olympiády, ktoré sú zverejnené na www.olympiady.sk. Už teraz sa súťažiaci tešia na budúcoročné celoštátne kolo Geografickej olympiády, hlavne na odbornú exkurziu a terénne mapovanie, ktoré je možné organizovať jedine prezenčnou formou.

 

 

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku