Celoštátne kolo 46. ročníka Chemickej olympiády sa bude konať v Bratislave

17.02.2010

     V dňoch 28. februára - 3. marca 2010 sa na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave uskutoční celoštátne kolo chemickej olympiády (CHO) žiakov základných a stredných škôl a všetkých typov gymnázií. Organizátorom súťaže je IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, ktorá z poverenia Ministerstva školstva SR finančne a organizačne zabezpečuje všetky celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v SR.
     O víťazstvo bude počas celoštátneho kola CHO súperiť 49 najlepších žiakov z celého Slovenska v kategórií A a EF. Ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti z chémie bude posudzovať porota zložená z významných  odborníkov v oblasti chémie.
     Z najlepších žiakov v kategórii A sa po výberových teoretických a praktických sústredeniach zostaví štvorčlenné reprezentačné družstvo Slovenska, ktoré sa zúčastní 42. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády v Japonsku (MCHO).
     Chemická olympiáda je po matematickej a fyzikálnej olympiáde treťou najstaršou predmetovou súťažou a každoročne sa do nej zapája viac ako 7000 žiakov z celého Slovenska. Jej cieľom je rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti a zručnosti  žiakov v chémii, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a motivovať ich pri voľbe povolania k orientácii na chemické odbory.
     Slovenská republika sa zúčastňuje na MCHO ako samostatné družstvo od roku 1993. Počas tohto obdobia dosiahli slovenskí žiaci vynikajúce výsledky. V minulom školskom roku si slovenskí žiaci priniesli z Medzinárodnej chemickej olympiády z Veľkej Británie 1 striebornú a 2 bronzové medaily.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku