Celoštátne kolá olympiád z matematiky a informatiky

  • Dátum: 19.03.2009

     Celoštátnym kolom v Rajeckej Lesnej vyvrcholí už na budúci týždeň Matematická olympiáda a Olympiáda z informatiky.
     Spolu 39 najlepších matematikov si zmeria sily v rámci  58. ročníka Matematickej olympiády v dňoch 22. – 25. marca 2009. Ide o najstaršiu predmetovú súťaž na Slovensku a každoročne sa do nej zapája viac ako 50 000 žiakov základných škôl a gymnázií.
     Olympiáda v informatike je užšie špecializovanou súťažou a celoštátne kolo jej 24. ročníka sa uskutoční v dňoch 25. až 28. marca 2009. S jeho praktickou časťou pomôže 30 finalistom Žilinská univerzita v Žiline.
     Obe súťaže sú celoslovenské postupové súťaže zamerané na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí žiakov. Sú organizované v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Ich vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a organizačne ich zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Viac informácií o olympiádach nájdete aj na www.olympiady.sk.

Bratislava 19. marec 2009

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku