Celoštátne kolá olympiád z dejepisu a fyziky

  • Dátum: 17.04.2009

     V druhej polovici apríla sa uskutočnia celoštátne kolá z dejepisu a fyziky. V prípade dejepisnej olympiády ide o prvý ročník, pričom celoštátne kolo sa uskutoční v termíne od 26. - 28. apríla 2009 v Martine.  Celoštátne kolo jubilejného 50. ročníka fyzikálnej olympiády sa uskutoční už tento víkend v Žiline a  17. ročník Turnaja mladých fyzikov vyvrcholí 21. - 23. apríla 2009 v IUVENTE v Bratislave. 
     Cieľom dejepisnej olympiády je vzbudenie záujmu a podpora kladného vzťahu žiakov k histórii s dôrazom na dejiny Slovenska, ako aj podporovanie nových foriem ich tvorivej práce pri poznávaní dejín. Olympiáda nadväzuje na nultý ročník súťaže, ktorý organizoval Krajský školský úrad v Trnave na úrovni kraja v minulom školskom roku. Dejepis bol posledným vyučovacím predmetom, ktorý na Slovensku nemal tento typ celoštátnej súťaže. Na celoslovenskom kole budú súťažiť žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl, tercie  a kvarty osemročných gymnázií  a žiaci stredných škôl. 
     Fyzikálna olympiáda je celoslovenská postupová súťaž určená pre žiakov základných škôl, gymnázií, združených stredných škôl najmä s prírodovedným zameraním a odborných učilíšť organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Po matematickej olympiáde je druhou najstaršou predmetovou súťažou a každoročne sa do nej zapája viac ako 2 000 žiakov z celého Slovenska. Z víťazov celoštátneho kola vyberie celoštátna komisia reprezentačné družstvo Slovenska, ktoré sa zúčastní Medzinárodnej fyzikálnej olympiády, ktorá sa uskutoční v Mexiku v dňoch 11. – 19. júla 2009.        
      Turnaj mladých fyzikov je určený pre zväčša 5-členné družstvá stredoškolákov a spočíva v riešení fyzikálnych úloh, ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou formuláciou motivujú žiakov k náročnej tvorivej práci. Spája v sebe myšlienky predmetovej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti (prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou). Najúspešnejší žiaci budú reprezentovať Slovenskú republiku na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a na Otvorenom kole Rakúskeho turnaja mladých fyzikov, na ktorom v minulom roku získali slovenskí študenti bronzové medaily.
     Súťaže organizované v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Ich vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a organizačne ich zabezpečuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Viac informácií o olympiádach nájdete aj na www.olympiady.sk.

Bratislava 17. apríl 2009

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku