Celoštátne kolá jazykových olympiád

12.03.2009

     Už o dva týždne sa začne prvé z celoštátnych kôl jazykových olympiád. V Bratislave si v dňoch 26. a 27. marca 2009 zmerajú sily žiaci v nemeckom jazyku. Postupne až do 20. apríla 2009 sa uskutočnia celoštátne kolá olympiád zo španielskeho, ruského, francúzskeho a anglického jazyka.
     Olympiády v cudzích jazykoch sú jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Ide o postupové súťaže zamerané na vedomosti a zručnosti v jednotlivých jazykoch. Každoročne sa do nich zapájajú tisíce žiakov.
     Olympiády vyhlasuje Ministerstvo školstva SR. Organizačným a finančným gestorom je IUVENTA, ktorá z poverenia MŠ SR zabezpečuje všetky celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v SR. Realizáciu olympiád v cudzích jazykoch podporujú aj zástupcovia zahraničných inštitúcií a veľvyslanectiev v Slovenskej republike. Viac informácií nájdete na www.olympiady.sk.

Termíny  a miesta konania celoštátnych kôl jazykových olympiád:
- Olympiáda v nemeckom jazyku: 26. - 27. 3. 2009, Gymnázium a ZŠ sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava,
- Olympiáda v španielskom jazyku: 30. - 31. 3. 2009, Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava,
- Olympiáda v ruskom jazyku: 15. - 16. 4. 2009, Gymnázium, Liptovský Mikuláš,
- Olympiáda vo francúzskom jazyku: 19. - 20. 4. 2009, ZŠ s MŠ Dr. M. Hodžu, Škarnicľova 1, Bratislava,
- Olympiáda v anglickom jazyku: 1. - 2. 4. 2009, Základná škola, Hlboká 4, Bratislava.

Bratislava 12. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku