Celoštátne finálové kolo Skills Slovakia v gastronómii mladých kuchárov a cukrárov

Šesť najlepších žiakov – víťazov semifinálových kôl z hotelových akadémií a stredných odborných škôl Slovenska v odbore kuchár a cukrár sa predstaví v celoštátnom kole 11. ročníka súťaže v odbore kuchár a 2. ročníka v odbore cukrár.

logo ŠIOV

Budúci kuchári budú súťažiť  28.  apríla a cukrári si zmerajú sily 29. apríla po dvoch rokoch   opäť v bratislavskej Inchebe na Medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO. Žiaci sa  pripravili a trénovali na tému „Špecialita regiónu – v modernej úprave“ s využitím náročnej povinnej suroviny – RYBA  -  PLATESA OBYČAJNÁ + malý Mistery BOX- utajené suroviny , ktoré si súťažiaci vylosujú tesne pred súťažou . Výsledky budú  slávnostne vyhlásené v podvečer každého dňa súťaže organizátorom, Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov v partnerstve so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

Šiesti najlepší vo finále sú: Adam Majorský, Hotelová akadémia Košice, Ondrej Kulíšek Hotelová akadémia Žilina, Štefan Béreš, Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava, Mariana Blanáriková SSOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť Prešov, Kristián Domsi, SSOŠ Gastroškola  Bratislava, Šimon Kalata, SOŠ hotelová, Horský Smokovec,  Vysoké Tatry.

Svoje skúsenosti a vedomosti v cukrárskej téme „Zdravá výživa a zdravé produkty v modernej gastronómii“ s využitím hlavnej suroviny – Smotana Stand & Overun (Debic) a čokoláda Callebaut  (Zeus Braun) ukážu vo finále: Viktória Blahová, SOŠ obchodu a služieb Piešťany, Kristína Madarászová, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen, Barbora Stanická, HALM Hotelová akadémia L. Mikuláš, Laura Hontiová, SSOŠ Jednota Šamorín, Lýdia Babiczová, SOŠ gastronómie a služieb Šurany, Valentína Fuňáková, SOŠ obchodu a služieb Čadca.

Členovia odbornej hodnotiacej komisie – profesionálni kuchári, certifikovaní WACS  pre hodnotenie gastronomických súťaži na národnej úrovni, členovia Slovenského zväzu kuchárov  a cukrárov   budú hodnotiť  prácu a zručnosti žiakov počas dvoch súťažných dní podľa medzinárodných hodnotiacich kritérií Svetovej kuchárskej asociácie kuchárskych spolkov – Worldchefs WACS.  

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  Odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky