Celoslovenské odborné semináre zamerané na prácu v školskej knižnici

25.02.2020
     V Košiciach a Piešťanoch sa v priebehu marca uskutočnia celoslovenské odborné semináre s cieľom poskytnúť aktuálne informácie, praktické skúsenosti a osvedčené postupy pri výkone odborných knižničných činností v školskej knižnici. Organizuje ich Slovenská pedagogická knižnica (SPgK) ako metodické centrum pre školské knižnice.
     Semináre sú určené pre školských knihovníkov a riaditeľov základných škôl a stredných škôl, súčasťou ktorých sú zriadené školské knižnice v súlade s platným právnym stavom, a takisto aj pre potenciálnych zriaďovateľov školských knižníc.
     Prvý seminár bude realizovaný v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice 12. marca 2020 pre 100 účastníkov. Druhý seminár organizuje SPgK v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany 26. marca 2020 pre 90 účastníkov.
     Semináre budú venované aj elektronizácii vnútorných knižničných procesov a aplikácií rôznych informačných a komunikačných technológií, ktoré nielen rozšíria a skvalitnia poskytovanie knižnično-informačných služieb, ale aj uľahčia a zjednodušia prácu školským knihovníkom a vytvoria im väčší priestor pre prácu s používateľmi školskej knižnice. Účastníci oboch seminárov budú mať zároveň možnosť zoznámiť sa prostredníctvom štyroch krátkych prezentácií s automatizovanými knižnično-informačnými systémami, ktoré sú vhodné na prácu v školskej knižnici.
     Záujemcovia môžu potvrdiť svoju účasť prostredníctvom elektronických prihlášok, ktoré sú osobitne zverejnené pre každý seminár na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku