Celoslovenské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

10.06.2008

     Žiaci základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským sa zapojili už do 27. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč. Po skončených krajských kolách sa v dňoch 11. až 13. júna 2008 v Združenej strednej škole v Dvoroch nad Žitavou (okres Nové Zámky) uskutoční celoslovenské kolo súťaže. Školáci si zmerajú sily v štyroch kategóriách: žiaci 4. ročníka ZŠ, 8. ročníka ZŠ, 3. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl a 2. ročníka stredných odborných učilíšť. Ich úlohou bude napríklad prednes riekanky a hádanky, reprodukcia vypočutého textu, ale aj tvorba súvislého textu na zadanú tému a jeho prednes.
     Slávnostné otvorenie súťaže - štvrtok 12. júna 2008 o 9.00 hod. v Združenej strednej škole, Hlavné námestie č. 2, Dvory nad Žitavou. Výsledky by mali byť známe v rovnaký deň o 16.30 hod.

Bratislava 10. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku