Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády sa uskutoční v Hodruši-Hámroch

16.04.2010

      V dňoch  19. - 21. apríla 2010 sa na Súkromnej strednej umeleckej škole v Hodruši-Hámroch uskutoční celoštátne kolo 2. ročníka Dejepisnej olympiády žiakov základných a stredných škôl. Svoje sily si zmeria 59 súťažiacich v dvoch kategóriách pre základné školy a dvoch stredoškolských kategóriách.
     Organizátorom súťaže je IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, ktorá z poverenia Ministerstva školstva SR finančne a organizačne zabezpečuje všetky celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v SR.

Bratislava 16. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku