Celoslovenská súťaž „ IPM STUDENT AWARD 2021“ má víťazov

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 04.10.2021

Stredoškoláci súťažili aktuálne v dvadsiatom ročníku súťaže v odborných vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese stredných škôl. Cieľom súťaže je motivovať žiakov a vyučujúcich k skvalitneniu vyučovacieho procesu v CAD grafických systémoch. Žiaci v školách aktívne využívajú 3D technológie, ktoré podporujú programy PTC Creo, Pro/ENGINEER, Pro/DESKTTOP.

logo ŠIOV

Odborný a organizačný gestor IPM SOLUTIONS, s.r.o. vyhodnotil v dvoch kategóriách troch najlepších súťažiacim, ktorí uspeli spomedzi siedmich zapojených žiakov .

Prvé miesto získal Benjamín Vajda zo Strednej priemyselnej školy technickej Bardejov za prácu „FPV dron“, druhé miesto obsadil Peter Strapko zo Strednej priemyselnej školy technickej Martin s prácou „Kultivátor Väderstad Carrier CR 500“ a tretie miesto patrí Istvánovi Hegedüšovi zo Strednej priemyselnej školy Komárno za prácu „Karburátor“. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v Žiline v novembri tohto roka.

Členovia odbornej hodnotiacej komisie za Štátny inštitút odborného vzdelávania Ing. Vlasta Púchovská a za IPM Sloutions, s.r.o. Ing. Martin Pollák, RNDr. Peter Šoltés, Ing. Ivan Sihelský mali nesmierne náročnú úlohu. Komisia hodnotila v dvoch kategóriách. A kategória sa zamerala na hodnotenie originality, náročnosť a zložitosť práce.
V kategórii B komisia hodnotila technické prevedenie a praktické využitie práce. Žiaci preukázali svoju kreativitu, výnimočnosť a precíznosť v práci s využívaním grafických systémov. Všetky témy prác víťazných projektov boli nápadité a zaujímavé. Benjamín Vajda sa zapojil do súťaže aj v minulom roku a získal 2. miesto, rovnako István Hegedüš, ktorý obsadil 3. miesto. Ukázali tým, že vedomosti a zručnosti osvojené v oblasti CAD modelovania majú výnimočné a práca s CAD systémami ich nesmierne inšpiruje a napĺňa.

Súťažiaci získali nie len bohaté odborné skúsenosti od odborníkov z praxe, ale aj zaujímavé ocenenia od gestora IPM a ŠIOV-u. Víťazom srdečne blahoželáme.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania plní úlohy odborného a metodického gestora súťaže.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku