Časť maturantov písala externé testy a slohové práce v náhradnom termíne

12.05.2008

     Testami z matematiky sa dnes skončil náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Na vybraných stredných školách po celom Slovensku  od 5. do 12. mája 2008 písali testy a slohové práce maturanti, ktorí z vážnych dôvodov nestihli riadny termín maturít v marci.
      Štátny pedagogický ústav testy opraví tak, aby títo maturanti stíhali riadny termín ústnych skúšok. Tie sa na časti stredných škôl začínajú už 19. mája 2008.
     Celkovo sa na náhradný termín prihlásilo 156 študentov, reálne ich však prišlo menej. Tí maturanti, ktorí sa nedostavili ani na náhradný termín, si budú musieť externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zopakovať až v budúcom školskom roku.
      Na opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky i písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa žiak prihlási do 30. septembra 2008 riaditeľovi školy.

Bratislava 12. máj 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku