Navigácia

Časť maturantov a deviatakov absolvuje skúšky elektronicky

     Žiaci a študenti na približne 500 školách si budú môcť vybrať, či budú robiť celoplošné Testovanie 9 žiakov 9. ročníka ZŠ, resp. externú časť maturitnej skúšky klasickou písomnou alebo elektronickou formou. Testovanie 9 online a Maturitu online umožní elektronický testovací systém e-Test. Informovala o tom na dnešnej tlačovej besede riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská.
     Elektronická forma externej časti maturitnej skúšky pre žiakov stredných škôl a Testovanie 9 online sa uskutoční vo vybraných viac ako 300 stredných a 200 základných školách v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Projekt uskutočňuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania zo štrukturálnych fondov.
     "Štandardizované testy sú mimoriadne dôležité, lebo prinášajú objektívny prvok do školskej praxe. E-testovanie je moderná forma, ktorá uľahčí život učiteľom aj žiakom," povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
     Elektronická forma certifikačných testovaní podľa ministra prináša zvýšenie objektívnosti priebehu testovania, úsporu finančných nákladov spojených s distribúciou testových balíkov do jednotlivých základných a stredných škôl, odbúranie nákladov na tlač testov v papierovej forme, zjednodušenie procesov prípravy Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky, ako aj zamedzenie prípadných chýb pri kontrole správnosti odpovedí.
     Medzi hlavné výhody elektronickej formy certifikačných testovaní podľa Kanovskej patrí to, že žiak bude mať prehľad o vyriešených a ešte neriešených úlohách počas celého testovania. Systém e-Test upozorní žiaka pred ukončením testovania na úlohy, ktoré ešte nevyriešil. V školách s testovaním v online režime sa žiak dozvie predbežné, neoficiálne hodnotenie testu hneď po ukončení testovania. Dôležitým prvkom je aj objektívne vyhodnotenie odpovedí žiaka nestrannými externými hodnotiteľmi.
     "Testy pre papierovú aj elektronickú formu certifikačných testovaní sú rovnaké. Rovnaký budú mať žiaci aj čas na vypracovanie testu," vysvetlila Kanovská s tým, že elektronickú formu certifikačných meraní budú môcť maturanti uskutočniť z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, na školách s maďarským vyučovacím jazykom slovenský jazyk a slovenská literatúra a matematika. Testovanie 9 online bude z tých istých predmetov.
     Dôležitá je podľa Kanovskej príprava na elektronické certifikačné testovania. Od jesene minulého roka majú školy k dispozícii demotest, aby si žiaci osvojili nové elektronické prostredie. "Žiakom certifikačných škôl ponúkame možnosť skúšať si prácu v elektronickom testovacom systéme e-Test na nových ešte nepilotovaných úlohách, ktoré v rámci projektu vytvárajú učitelia v regiónoch. Ide nielen o úlohy z vyučovacích jazykov - slovenčiny a maďarčiny a z matematiky, ale napríklad aj fyziky, informatiky, chémie, biológie či občianskej náuky. Od februára ponúkneme i úlohy z cudzích jazykov. Testovacie prostredie by preto na ostrej skúške malo byť pre žiakov už dobre známe," vysvetlila Kanovská.
     Riaditeľka NÚCEM-u tiež dodala, že od januára robí dodávateľ systémue-Test kontrolu školských počítačov, ako aj stability pripojenia na internet. Výsledkom bude rozhodnutie, ktorá škola vykoná testovanie v režime online alebo offline. Následná Generálna skúška elektronických certifikačných testovaní na školách overí všetky procesy spojené s novou formou testovania aj prípadné krízové scenáre.
      Ako informoval NÚCEM na svojej internetovej stránke, riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 sa uskutoční v dňoch 17. až 20. marca 2015. Testovanie 9 bude 15. apríla 2015.

Zdroj: SITA, Foto: NÚCEM

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky