Budúci týždeň udelia Ceny Samuela Mikovíniho za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky

  • Dátum: 20.11.2014
     Vo štvrtok 27. novembra 2014 o 10:00 hod. sa v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici uskutoční druhý ročník odovzdávania Vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky – Cena Samuela Mikovíniho. Ocenenia významným predstaviteľom vedecko-technickej komunity odovzdá minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v troch kategóriách:
  • Veľká medaila Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky,
  • Malá medaila Samuela Mikovíniho za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí,
  • Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov.
     Podujatie bude pokračovať seminárom na tému „Od ohlasov Murgašových patentov k národnému podniku Tesla“.


 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku