Budúci týždeň sa uskutočnia prijímacie skúšky na stredné školy

07.05.2010

     V pondelok 10. mája a vo štvrtok 13. mája 2010 sa uskutočnia prijímacie skúšky na stredné školy. Tie ponúkajú takmer 90-tisíc miest, vrátane 3 668 miest na osemročných gymnáziách. Vyplýva to zo štatistík ÚIPŠ -  Školského výpočtového strediska Michalovce. V poslednom ročníku základnej školy je v tomto školskom roku necelých 49-tisíc deviatakov. 
      Najviac žiakov plánujú prijať stredné školy tradične v Prešovskom kraji (takmer  16 000), najmenej v Trenčianskom kraji (približne 8 500). Spomedzi typov škôl nahlásili základné školy najväčší záujem o  najviac prihlášok 4-ročné gymnáziá (21 763 prihlášok), obchodné akadémie (9 925) a SOŠ obchodu a služieb (7 074).
     Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). 
     Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl.    
     Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. Do 6. júna 2010 musí riaditeľ školy zverejniť oznam o uskutočnení prípadného druhého kola prijímacích skúšok. Jeho termín je stanovený na  22. júna 2010.

Bratislava 7. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku